blank

Alumni klub

Alumni je popularni naziv (latinskog podrijetla, lat. množina od alumnus - bivši pripadnik neke ustanove, najčešće sveučilišta (Alma Mater)) za bivše studente nekog visokog učilištakoji ostaju u vezi s njim. Alumni klubovi su uobičajena udruženja u svijetu pa na nekim sveučilištima imaju i stoljetnu tradiciju. NajstarijeAlumni udruženje koje postoji u kontinuitetu je „SocietyofAlumniof Williams College“ koje je osnovano 05 rujna 1821.g., 28 godina nakon osnutka istoimenog fakulteta. Iako je Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jedna od najmlađih sastavnica sveučilišta osnovana ne tako davne 1998.g., želi slijediti sve dobre prakse pa tako i uspostaviti trajnu vezu sa svojim diplomiranim studentima i obavještavati ih o svojim razvojnim planovima i programima te potaknuti sve vas koji ste stekli diplomu na ovom fakultetu da nam pomognete u nastojanjima da ono bude što bolje i kvalitetnije.
Cilj Alumni klubaje uspostava i održavanje veze između fakulteta i diplomiranih studenata. Medicinski fakultet Osijek želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim završenim studentima i informirati ih o svojim razvojnim planovima te uključiti sve one koji žele pomoći razvoju i promociji ugleda fakulteta. Bivši studenti mogu utjecati na osmišljavanje strategije razvoja fakulteta, utjecati na profiliranje novih nastavnih planova i programa, pomagati u marketingu i samoj promociji fakulteta. Svaki bivši student radeći na svom ugledu tokom života uzdiže ugled svog sveučilišta. Koliko bude cjenjenije vaše Sveučilište odnosno fakultet, to će u budućnosti više vrijediti i vaša diploma…

Neki od glavnih ciljeva kluba su:

 • uspostavljanje i održavanje veze između fakulteta i njegovih studenata nakon završetka studiranja,
 • povezivanje svih nekadašnjih studenata u ALUMNI klub MEFOS,
 • razvijanje mosta suradnje između fakulteta i tvrtki ili organizacija u kojima rade bivši studenti,
 • razmjena stručnih i poslovnih informacija između članova kluba,
 • promocija i unapređenje djelatnosti fakulteta,
 • promocija ugleda fakulteta,
 • popularizacija znanosti,
 • poticanje unapređivanja rada liječnika, te afirmacija mjesta i uloge liječnika u društvu, kao i promocija ugleda struke,
 • zaštita strukovnih interesa liječnika i drugih članova Alumni kluba, sukladno kodeksu i pravilima struke,
 • organiziranje okruglih stolova o značajnim problemima struke,
 • utjecaj na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja o svim bitnim pitanjima razvoja medicine kako kao struke tako i kao znanosti,
 • poticanje organiziranja skupova i predavanja za članove Udruge,
 • obilježavanje obljetnica i jubilarnih datuma,
 • suradnja s ostalim Alumni klubovima u zemlji i inozemstvu.

ALUMNI klub MEFOS je klub bivših studenata koji su obranili završni rad, diplomirali ili doktorirali na Medicinskom fakultetu Osijek, odnosno na Dislociranom studiju medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Članom se postaje ispunjavanjem pristupnice i anketnog upitnika.

Statut alumni kluba (.pdf)

Zapisnik osnivačke sjednice alumni kluba (.pdf)

Pristupnica i anketa alumni kluba (.docx)

Osnivačka skupština Udruge bivših studenata Medicinskog fakulteta Osijek - „ALUMNI klub MEFOS“ je održana u prostorijama Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 05.12.2014.:

osnivacka skupstina alumni 1

osnivacka skupstina alumni 2

osnivacka skupstina alumni 3

 


 

ALUMNI KLUB MEFOS
Udruga bivših studenta Medicinskog fakulteta Osijek

Iako je Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jedna od najmlađih sastavnica sveučilišta osnovana ne tako davne 1998.g., želi slijediti sve dobre prakse pa tako i uspostaviti trajnu vezu sa studentima koji su ga pohađali i obavještavati ih o svojim razvojnim planovima i programima te potaknuti sve koji su stekli diplomu ili su studirali na ovom fakultetu da nam pomognu u nastojanjima da ono bude što bolje i kvalitetnije.
Alumni klub MEFOS (punog imena: Udruga bivših studenata Medicinskog fakulteta Osijek) osnovan je krajem 2014.g. od grupice entuzijasta bivših studenata Medicinskog fakulteta Osijek, a koji su na istome i zaposleni. Život medicinara je vrlo dinamičan i pun izazova jer medicina je poziv, a tek onda zanimanje. Završeni studenti su u pravilu „polivalentni“ ljudi koji pronalaze interes u svemu – od struke do nastave i znanosti. Po osnivanju ALUMNI kluba definirani su ciljevi poput povećanja broja članova, omogućavanje nekih pogodnosti bivšim studentima, provođenje anketa o zaposlivosti nakon studija, organiziranje druženja i sastanaka s ciljem izmjene informacija i iskustava oko poslova na tržištu i poslodavcima, aktualnim stipendijama, projektima itd… Jedan od prvih benefita koji smo omogućili našim članovima je bila mogućnost korištenje knjižnice fakulteta. Počeli smo s provođenjem anketa o zaposlivosti studenata po završetku studija, vrsti zanimanja, broju poslodavaca te nastavku nekog od oblika obrazovanja.  Analizirajući podatke dobivene anketama došli smo do očekivanih zaključaka.  Naši studenti po završetku fakulteta na prvi posao u prosjeku „čekaju“ oko 1-4 mjeseca, dok rijetki na prvi posao čekaju duže od 8 mjeseci. Prvi im je posao u preko 90% slučajeva u struci, dok se poslodavci u većini slučajeva ne mijenjaju ili se rijetko mijenjaju, 4 i više poslodavaca promijenilo je manje od 1% ispitanih. Dobiveni rezultati nas nisu pretjerano iznenadili obzirom da se završetkom medicine stječu kompetencije za cijeli niz poslova i mogućnost zapošljavanja u cijelom nizu zanimanja. Također primijetili smo da je postao trend da po završetku diplomskog studija sve više studenata upisuje i poslijediplomske znanstvene i stručne/specijalističke studije. Ovi dobiveni rezultati ipak ne iznenađuju toliko jer ipak je medicina je za razliku od ostalih struka prilično specifična – vrlo je traženo i deficitarno zanimanje, završetkom se može obavljati cijeli niz zanimanja od struke u javnom ili privatnom zdravstvu, preko nastave i znanosti pa do rada u raznim laboratorijima i farmaceutskim tvrtkama. A također ne treba i zaboraviti želju medicinara za stalnim napredovanjem i usavršavanjem. Naše članove redovito obavještavamo o tekućim natječajima za zaposlenje, projektima koji se provode u koje bi se mogli uključiti, nudimo poveznicu s prepoznatim i priznatim članovima u zemlji i svijetu koji bi svojim znanjem i poznanstvima mogli pomoći afirmaciju ljudi koji su na počecima svoga poslovnog puta itd. Naši članovi zaposleni su u cijelom nizu tvrtki i institucija u zemlji i svijetu. Organiziraju se redovito druženja manjih grupa članova kada god je to moguće i u bilo kojoj prilici kako bi se izmijenila iskustva života i rada kao i usporedila u domicilnoj sredini i drugim sredinama te se stvara svijest i dojam o pozicioniranju našeg fakulteta obzirom na ostale medicinske fakultete. Također ono još važnije, vrlo su nam važna mišljenja članova o studiranju, studijskim programima i mogućnostima samog fakulteta da stvori završenog studenta koji je sposoban samostalno raditi i biti odgovoran u svome poslu. Mišljenja se prenose upravi fakulteta koja ih analizira i vrši korektivne radnje shodno mogućnostima kako bi poboljšala kvalitetu i izvrsnost provođenja nastavnih procesa i studiranja na našem fakultetu.
Medicinski fakultet Osijek želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim završenim studentima i informirati ih o svojim razvojnim planovima te uključiti sve one koji žele pomoći razvoju i promociji ugleda fakulteta. Bivši studenti mogu utjecati na osmišljavanje strategije razvoja fakulteta, utjecati na profiliranje novih nastavnih planova i programa, pomagati u marketingu i samoj promociji fakulteta. Svaki bivši student radeći na svom ugledu tokom života uzdiže ugled svog Sveučilišta i Fakulteta. Koliko bude cjenjenije vaše Sveučilište odnosno Fakultet, to će u budućnosti više vrijediti i vaša diploma…

Obzirom na naporna zanimanja, veliku opterećenost i izuzetno stresne poslove kojima se bave članovi ALUMNI kluba se susreću na raznim kongresima i simpozijima, društvenim događanjima kao i događanjima koja sami organiziraju te koriste svaki trenutak za druženje, razmjenu mišljenja i evociranje uspomena na zajedničke studentske dane...

 


 

 

Niže su objavljene slike druženja koje su nam članovi slali te će se nadopunjavati novima kako i dalje budu slali...


Sveučilišni Glasnik - djelatnost AULUMNI KLUBA MEFOS - http://www.glas-slavonije.hr/sglasnik/sveucilisni-glasnik-58.pdf?t=3

webmail studomat  knjiznica alumni